Dat ietsje meer: zoveel redenen om bij ons te komen werken

U mikt op een aangename werksfeer?

Bij ALD Automotive gaat u om met leuke, talentvolle collega’s. Professionals die uitmuntendheid nastreven, performante teams waar iedereen elkaar een duwtje in de rug geeft. ALD Automotive bouwt met verschillende interne initiatieven onafgebroken aan de sfeer en het welzijn van zijn medewerkers.

U wenst beroepsmatig te groeien?

Wij begeleiden u vanaf de eerste dag actief in uw beroepsparcours.

  • Een gepersonaliseerd integratie- en vormingsprogramma maakt u snel vertrouwd met het bedrijf, uw collega’s, de verscheidene diensten, de producten en de interne organisatie.
  • Een peter of meter helpt u vlot in uw nieuwe werkomgeving te integreren.

U koestert uw toekomst?

ALD Automotive heeft alles in huis om u nieuwe bekwaamheden bij te brengen en uw ambities alle kansen te geven.

  • Omvangrijke vormingsprogrammas helpen u bij de uitbouw van uw technische, beroeps- of leidinggevende skills.
  • We ondersteunen interne mobiliteit en doorstroming naar andere afdelingen.
  • Via dialoog, evaluatieprocessen en begeleiding tekenen we samen uw persoonlijk ontwikkelingsplan uit en definiëren we uw eventuele vormingsbehoeften.

U kijkt uit naar reële carrièreopportuniteiten?

Bij ALD Automotive kunt u zich specialiseren en een expert worden in een welbepaald domein. U kunt evolueren naar een verantwoordelijkheidsfunctie of uw carrière een hele nieuwe wending geven. Tot zo’n engagement is alleen een vernieuwende marktleider in staat.

U houdt van uw job, maar ook van uw privéleven?

Voor ALD Automotive is het evenwicht werk/privé essentieel; een evenwicht dat we graag respecteren door, in functie van uw verantwoordelijkheden, flexibele werkuren en thuiswerkmogelijkheden in te bouwen.

U ziet uw talent graag beloond?

ALD Automotive beloont uw inzet en engagement zowel op collectief als op individueel vlak. Een substantieel verloningspakket is hiervan het sprekende bewijs: vast salaris, 13de elektronische maaltijdcheques, anciënniteitspremie en de mogelijkheid om via het “Plan Mondial d’Actionariat Salarié” aandelen te verwerven tegen uiterst gunstige voorwaarden.

U verkiest een solide, gezonde werkgever?

ALD Automotive maakt deel uit van de Société Générale Groep, een internationale onderneming die medewerkers tewerkstelt van 118 nationaliteiten uit 76 landen. ALD Automotive biedt u de mogelijkheid om zeer verreikende ervaringen op te doen, door te werken op internationale projecten met collega’s van overal ter wereld.

U wenst te werken voor een geëngageerde werkgever?

We hebben onze leiderspositie niet alleen te danken aan een intelligente strategie, maar eveneens aan een permanent engagement ten aanzien van onze stakeholders/belanghebbende partners. We sponsoren verscheidene culturele, sportieve, ecologische activiteiten en liefdadigheidsmissies. Ook ecologische activiteiten worden gesponsord met de hulp van onze Inspiration Teams die hoofdzakelijk uit werknemers bestaan: het milieubewustzijn is diepgeworteld in het DNA van ALD Automotive.